Hotline+84 949 617 779

SkypeATP Education

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN VISA THĂM THÂN, DU LỊCH ÚC

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN VISA THĂM THÂN, DU LỊCH ÚC

Đơn xin thị thực đi công tác ngắn hạn – tối đa 3 tháng - Hai tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm). Ảnh chụp không được quá 6 tháng. - Tờ khai chi tiết về thân nhân - Hộ chiếu đã ký tên (hộ chiếu hết hạn hoặc chưa ký sẽ không được chấp nhận).

YẾU TỐ THEN CHỐT KHI XIN VISA DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

YẾU TỐ THEN CHỐT KHI XIN VISA DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ liên quan khi tiến hành các thủ tục làm visa du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó đối với những nước yêu cầu phỏng vấn trực tiếp như Mỹ...bạn cần nắm rõ các thông tin liên quan đến chuyến đi để có một cuộc phỏng vấn thành công.