Hotline+84 949 617 779

SkypeATP Education

NHẬT BẢN DỠ BỎ LỆNH CẤM NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM

Kể từ 01/11/2020, Đại sứ quán Nhật Bản chính thức thông báo điều chỉnh thay đổi một số thông tin về việc chuẩn bị hồ sơ và chuẩn bị thủ tục xuất nhập cảnh như sau

 

 

Ngày 30/10/2020, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tiến hành hạ mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh đối với 09 quốc gia và khu vực dưới đây từ mức độ 3 xuống mức độ 2, ngoài ra, nâng mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh đối với 02 quốc gia dưới đây từ mức độ 2 lên mức độ 3.

 • Hạ mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh (Mức độ 3 => Mức độ 2) (09 quốc gia/khu vực)
  (Châu Á) Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc (Bao gồm: Hồng Kông, Macao), Brunei, Việt Nam
  (Châu Đại Dương) Úc, New Zealand
 •  Nâng mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh (Mức độ 2 => Mức độ 3) (02 quốc gia)
  (Châu Á) Myanmar
  (Trung Đông) Jordan

 

2. Cùng với việc hạ mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh xuống mức độ 2 thì 09 quốc gia và khu vực được hủy bỏ việc chỉ định là đối tượng của lệnh cấm nhập cảnh theo phát biểu của Ban chỉ đạo đối sách Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) và cần lưu ý rằng biện pháp biên giới khi trở về Nhật Bản, nhập cảnh Nhật Bản kể từ ngày 01/11/2020 sẽ được thay đổi như dưới đây.


(1)   Khi trở về Nhật Bản, nhập cảnh Nhật Bản từ khu vực nêu trên, về nguyên tắc, bất kể mang quốc tịch gì đều không cần xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) khi nhập cảnh Nhật Bản - việc mà cho đến nay đã từng bắt buộc. (Người mang quốc tịch Nhật Bản cũng là đối tượng áp dụng)


(2)   Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh, về nguyên tắc, không cần xuất trình chứng nhận xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) được tiến hành trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh (Trừ người sử dụng Business Track và doanh nhân sinh sống tại Nhật Bản đi công tác ngắn hạn.). (Người mang quốc tịch Nhật Bản không là đối tượng áp dụng)


(3)   Thủ tục khi trở về Nhật Bản, nhập cảnh Nhật Bản bằng Business Track từ Hàn Quốc và Singapore là 2 nước hiện nay đang áp dụng Business Track cũng sẽ thay đổi. (Người mang quốc tịch Nhật Bản cũng là đối tượng áp dụng)

 • Về nguyên tắc, tất cả những người sử dụng Business Track phải xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh tại nước xuất phát và lấy giấy chứng nhận xét nghiệm do cơ quan y tế chứng nhận “Âm tính”, khi nhập cảnh Nhật Bản cần xuất trình cho cán bộ kiểm dịch cùng với Bản cam kết của Business Track. Tuy nhiên, đối với người sinh sống tại Nhật Bản và có thời gian lưu trú tại nước đến trong vòng 07 ngày thì có thể chấp nhận thay thế việc lấy chứng nhận xét nghiệm này bằng việc xét nghiệm tại cơ sở y tế v.v. sau khi trở về Nhật Bản (Chi phí tự túc). (Cần phải cách ly tại nhà v.v. cho đến khi nhận được khẳng định “Âm tính” từ bác sỹ)
 • Xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) tại sân bay khi nhập cảnh Nhật Bản, về nguyên tắc, là không cần thiết.

 

* Đối với người đi Hàn Quốc, Singapore và sẽ trở về Nhật Bản bằng Business Track với thời gian lưu trú tại địa phương là trong vòng 14 ngày thì nếu trong trường hợp bất khả kháng không thể lấy được chứng nhận xét nghiệm trước khi xuất cảnh thì trong khoảng thời gian đến ngày 14/11/2020 có thể thay thế việc nộp giấy chứng nhận xét nghiệm này bằng cách tiến hành xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) tại sân bay.

(4)   Trong số 09 quốc gia/khu vực là đối tượng hủy bỏ chỉ định cấm nhập cảnh, thì Úc, New Zealand và Đài Loan trong thời gian này, do được hạ mức thông tin nguy hiểm dịch bệnh xuống mức 2 nên sẽ bị tạm dừng biện pháp miễn thị thực (Bao gồm cả ngoại giao, công vụ) do đã trở thành quốc gia, khu vực là đối tượng của biện pháp hạn chế thị thực. Ngoài ra, cũng đình chỉ áp dụng biện pháp miễn thị thực căn cứ vào thỏa thuận liên quan đến thẻ doanh nhân APEC. Biện pháp này được thực hiện từ 0 giờ ngày 01/11/2020 (Chủ nhật). (Người mang quốc tịch Nhật Bản không là đối tượng áp dụng)

 

 

3. Từ việc nâng cấp thông tin nguy hiểm dịch bệnh lên mức 3, Myanmar và Jordan được chỉ định là quốc gia/khu vực cấm nhập cảnh mới theo phát biểu của Ban chỉ đạo đối sách Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) và kể từ ngày 01/11/2020 sẽ được tăng cường biện pháp biên giới khi trở về Nhật Bản, nhập cảnh Nhật Bản như dưới đây.


(1)   Tất cả những người nhập cảnh Nhật Bản bao gồm cả người Nhật Bản sẽ trở thành đối tượng xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) tại sân bay. (Người mang quốc tịch Nhật Bản cũng là đối tượng áp dụng)


(2)   Ngoài ra, người nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản từ 02 nước này, về nguyên tắc, sẽ bị cấm nhập cảnh, tuy nhiên, trong trường hợp nhập cảnh, tái nhập cảnh có lý do đặc biệt thì khi nhập cảnh Nhật Bản cần thiết phải nộp giấy chứng nhận xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Từ ngày 15/11/2020, trong trường hợp không nộp được giấy chứng nhận xét nghiệm này khi nhập cảnh thì sẽ trở thành đối tượng cấm nhập cảnh, đề nghị lưu ý. (Người mang quốc tịch Nhật Bản không là đối tượng áp dụng)


(3)   Về chi tiết của Biện pháp biên giới, mời xem Q&A liên quan đến tăng cường biện pháp biên giới trên trang web của Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Xã hội
(Dự kiến được cập nhật thường xuyên) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 

 

Biện pháp khi nhập cảnh Nhật Bản (Biện pháp biên giới hiện hành và Biện pháp phòng dịch bổ sung)

Liên quan đến việc nhập cảnh Nhật Bản, ngoài việc phải xin cấp mới visa còn cần phải mang theo [Bản cam kết] và cần phải tuân theo các biện pháp sau như cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh v.v.

 

Việt Nam Trước khi xuất cảnh
- Xin cấp mới visa 
-Giám sát sức khỏe trong 14 ngày (1)
-Tham gia bảo hiểm y tế dân sự (2)
Nhật Bản Khi nhập cảnh
-Nộp Phiếu câu hỏi (3)
-Nộp Bản cam kết (4)
-(Khuyến khích) Tải ứng dụng xác nhận tiếp xúc v.v. (5)
Sau khi nhập cảnh
-Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong 14 ngày (6)
-Cách ly tại nhà v.v. trong 14 ngày (7)
-(Khuyến khích) Lưu lại thông tin vị trí trong 14 ngày (8)

 


(1) Giám sát sức khỏe trong 14 ngày
Hãy đo nhiệt độ trong 14 ngày trước khi nhập cảnh Nhật Bản, trong trường hợp nhận thấy có biểu hiện của Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) như sốt (Từ 37.5 độ trở lên) hay có triệu chứng của bệnh về đường hô hấp, mệt mỏi v.v. thì hãy hủy việc sang Nhật Bản. Không cần phải nộp trước bản kết quả mà hãy phản ánh tình trạng sức khỏe vào Phiếu câu hỏi nộp khi nhập cảnh (Tham khảo mục (4) dưới đây).


(2) Tham gia bảo hiểm y tế dân sự
Hãy tham gia bảo hiểm y tế dân sự (Bao gồm bảo hiểm du lịch chi trả chi phí y tế trong thời gian lưu trú) trước khi nhập cảnh. Điều này không giới hạn trong trường hợp đã tham gia chế độ bảo hiểm công của Nhật Bản vào thời điểm nhập cảnh (Bảo hiểm sức khỏe hay Bảo hiểm sức khỏe toàn dân).


(3) Nộp Phiếu câu hỏi
Hãy điền vào Phiếu câu hỏi được phát trong máy bay cho tất cả hành khách và nộp cho Ban kiểm dịch sân bay.


(4) Nộp Bản cam kết
Hãy nộp cho kiểm dịch sân bay bản photocopy của Bản cam kết đã trình khi xin cấp mới visa.
※ Với trường hợp đã có bản gốc thì khi nhập cảnh Nhật Bản hãy xuất trình bản gốc này cho cơ quan kiểm dịch tại sân bay.


(5) Tải ứng dụng xác nhận tiếp xúc v.v. (Khuyến khích)
Hãy tải và cài đặt ứng dụng sau đây trước khi nhập cảnh vì sẽ có kiểm tra khi kiểm dịch sân bay và khi xét duyệt nhập cảnh.
     a)  Ứng dụng xác nhận tiếp xúc do Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Xã hội chỉ định
          Hãy sử dụng chức năng của ứng dụng này trong 14 ngày sau khi nhập cảnh. (
     b)  Ứng dụng bản đồ (Loại có thể lưu thông tin vị trí)
          Tham khảo mục (8) dưới đây.


(6) Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong 14 ngày
Điều kiện là không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng (Đường sắt, xe bus, taxi, hàng không (Nội địa), tàu thủy v.v.) để di chuyển đến nhà v.v. Hãy đảm bảo trước về phương tiện di chuyển như yêu cầu xí nghiệp tiếp nhận đón tiễn bằng xe riêng v.v.


(7) Cách ly tại nhà v.v. trong 14 ngày
Trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, yêu cầu phải cách ly, nếu không khẩn cấp và cần thiết không ra ngoài khỏi nhà hay cơ sở lưu trú v.v. mà bản thân hoặc xí nghiệp tiếp nhận v.v. đã bố trí cho.


(8) Lưu lại thông tin vị trí trong 14 ngày
Hãy sử dụng ứng dụng bản đồ v.v. và lưu lại thông tin vị trí trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh.

 

---
DU HỌC ATP

VĂN PHÒNG HUẾ

Địa chỉ : 26 Dương Văn An, P.Xuân Phú, Tp.Huế
SĐT: 02343939339 - 0917923339

 

VĂN PHÒNG NGHỆ AN

Địa chỉ : 1A Võ Thúc Đồng, Bến Thủy, TP. Vinh
SĐT: 0238.899.3339 - 094.654.3339
 

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ : 1 Đường số 8, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân
SĐT: 0949 617 779

TIN TỨC LIÊN QUAN

TỔNG QUAN NGÀNH SCIENCE TẠI MỸ
1 December 2020 3:15 am

TỔNG QUAN NGÀNH SCIENCE TẠI MỸ

Cử nhân Khoa học là một bằng đại học áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào liên quan đến khoa học. Thường mất khoảng bốn năm để hoàn thành bằng Cử nhân, tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu và trường đại học.

ATP TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN KỲ THÁNG 7 & THÁNG 10 NĂM 2021
23 November 2020 2:31 am

ATP TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN KỲ THÁNG 7 & THÁNG 10 NĂM 2021

Tổng chi phí chỉ từ 130 triệu đồng - Miễn phí khóa Nhật ngữ N5 tại ATP.

VIỆT NAM TIẾP TỤC ĐỨNG THỨ 6 CÁC NƯỚC CÓ DU HỌC SINH TẠI MỸ ĐÔNG NHẤT
23 November 2020 2:10 am

VIỆT NAM TIẾP TỤC ĐỨNG THỨ 6 CÁC NƯỚC CÓ DU HỌC SINH TẠI MỸ ĐÔNG NHẤT

Sinh viên Việt Nam đóng góp 827 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ. Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách những nước có số du học sinh theo học tại Mỹ đông nhất, với 23.777 sinh viên.